RSS
A A A
SmodBIP

Procedura odwiedzin mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej stwarza warunki podtrzymywania więzi z rodzinami mieszkańców. Oprócz kontaktów listowych i telefonicznych stwarza się możliwość swobodnych odwiedzin mieszkańców przez najbliższych. Dom Pomocy zapewnia życzliwe przyjęcie osób które przyjeżdżają w odwiedziny do mieszkańca DPS.
1. Osoba pod opieką której jest osoba odwiedzana przez rodzinę ma prawo powitać osobę odwiedzającą .
2. Odwiedziny powinny odbywać się w świetlicy lub przy ładnej pogodzie w parku na terenie DPS.
3. Obecna na zmianie osoba ma zwrócić uwagę na to, aby odwiedziny przebiegały w spokojnej i miłej atmosferze.
4. Pielęgniarka pełniąca dyżur lub opiekunka powiadamia niezwłocznie o wizycie pracownika socjalnego.
5. Personel Zespołu opiekuńczo - terapeutycznego udziela informacji dotyczących zachowania, stanu zdrowia i z zakresu spraw socjalnych, z zachowaniem tajemnicy służbowej .
6. W przypadku gości przybyłych z dalszych odległości istnieje możliwość noclegu.
7. Każde odwiedziny oraz ich przebieg powinien być odnotowany przez pielęgniarkę w zeszycie odwiedzin i przez opiekuna w raporcie oddziałowym.
8.W godzinach popołudniowych , niedziele i święta obowiązek przyjęcia odwiedzających mieszkańca ma personel dyżurujący na danym oddziale. Pielęgniarka udziela informacji dotyczących spraw opiekuńczo pielęgnacyjnych oraz stanu zdrowia. W przypadku pytań o inne sprawy których nie może osoba przebywająca udzielić należy zaproponować kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami, którzy będą w stanie udzielić informacji.Opublikował: administrator
Publikacja dnia: 20.10.2010
Podpisał: dps admin
Dokument z dnia: 24.09.2010
Dokument oglądany razy: 3 959