RSS
A A A
SmodBIP

Procedura dotycząca wypisu mieszkańca

1. W przypadku rezygnacji z pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkaniec lub opiekun prawny mieszkańca występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora DPS. Opiekun prawny musi także uzyskać zgodę Sądu na zabranie swojego podopiecznego z DPS
2. O fakcie otrzymania wniosku o rezygnacji z miejsca powiadamia się jednostkę nadrzędną
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Sąd Rejonowy
3. Możliwość powrotu mieszkańca do środowiska pracownik socjalny konsultuje z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
4. Przed wymeldowaniem mieszkańca z Domu Pomocy Społecznej opiekun prawny mieszkańca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie członka rodziny lub innej osoby ,,że zobowiązuje się zameldować mieszkańca rezygnującego z Domu Pomocy Społecznej w swoim domu i zapewnić mu podstawowe warunki życia.
5. Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia pracownik socjalny wymeldowuje mieszkańca z Domu Pomocy Społecznej.
6. Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej na swój koszt opuszcza DPS zabierając ze sobą rzeczy osobiste oraz przedmioty i pieniądze złożone w depozycie Domu.
7. Mieszkańcowi opuszczającemu DPS wydaje się niezbędne dokumenty:
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową
- legitymacje ubezpieczeniową
- inne dokumenty wydaje się na wniosek opiekuna prawnego za zgodą Dyrektora Pomocy Społecznej.Opublikował: administrator
Publikacja dnia: 20.10.2010
Podpisał: dps admin
Dokument z dnia: 24.09.2010
Dokument oglądany razy: 8 322