RSS
A A A
SmodBIP

Procedura postępowania w przypadku umierania i zgonu mieszkańca

Godne umieranie Mieszkańców umierających należy objąć szczególną opieką i udzielić im pomocy we właściwym czasie. Opieka nad człowiekiem umierającym obfituje w zmieniające się sytuacje dlatego należy:
- być gotowym do słuchania
- być gotowym do milczenia
- nie zmieniać sal pobytu, dać umierającemu poczucie, że życie toczy się dalej.
- przejawiać życzliwy i wyrozumiały stosunek i zapewnić opiekuńczy kontakt
- w miarę możliwości spełniać życzenia tej osoby
- jeżeli wyraża taką wolę zapewnić tej osobie usługi kapłańskie
- ułatwić kontakt z rodziną i pozwolić na odwiedziny współpracowników
- podawać zlecone leki przeciwbólowe

Zgon
1. Na podstawie karty zgonu, pracownik socjalny w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwia Odpis skrócony aktu zgonu.
2. Informuje się o zgonie rodzinę zmarłego, która wyraża wolę sprawienia pogrzebu w przypadku braku takowej pogrzebem zajmuje się pracownik socjalny DPS
3. Ustala się datę i godzinę pogrzebu w kancelarii cmentarza i informuje się o ustaleniach firmę pogrzebową
4. O zgonie mieszkańca oraz dacie i godzinie pochówku powiadamia się Proboszcza Parafii RĄBIEŃ.
5. W ceremonii pogrzebowej biorą udział mieszkańcy Domu, personel oraz rodzina
6. W przypadku gdy zmarły mieszkaniec pobierał świadczenia pieniężne należy o śmierci powiadomić odpowiednie instytucje realizujące wypłaty.
Sprawy depozytowe
1. W przypadku gdy po śmierci mieszkańca pozostaje depozyt w celu jego uzyskania konieczne jest przeprowadzenie przez rodzinę zmarłego postępowania spadkowego.
2. Wydanie depozytu następuje na podstawie postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku osobom w nim wskazanym.
3. Jeżeli rodzina zmarłego w ciągu 3 lat nie przeprowadzi postępowania spadkowego, depozyt przechodzi na własność Skarbu Państwa.Opublikował: administrator
Publikacja dnia: 20.10.2010
Podpisał: dps admin
Dokument z dnia: 24.09.2010
Dokument oglądany razy: 4 990