RSS
A A A
SmodBIP

Wyniki konkursów

Rąbień 09-01-2015


ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U z 2013 poz. 907, 984, 1047, i 1473 tekst ujednolicony) przeprowadziła rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego, nierejestrowanego, wyprodukowanego w 2015 roku samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w uchwyt ułatwiający wygodne wsiadanie osobie niepełnosprawnej przy drzwiach prawych przednich
i prawych odsuwanych, o liczbie miejsc siedzących 8+1 dla kierowcy.
Wpłynęły 3 oferty:
1 – Bednarek JTB Sp. z o.o., ul. Szczecińska 38 A, 91-222 Łódź – cena pojazdu – 146.493,00 zł
2 – TRAX Sp. z o.o.,ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź – cena pojazdu – 105.590,00 zł.
3 - Jaszpol sp. z o.o. , ul. Brukowa 2, 91-341 Łódź – cena pojazdu – 109,400,00 zł
W wyniku oceny ofert podpisano umowę z:
TRAX Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź


Prezes Zarządu Fundacji Osób Społecznie Aktywnych
Wojciech Łukaszewicz

********************************************************************************

Rąbień 05-01-2015


ZAWIADOMIENIE


Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768,811,915, 1146 i
1232.) przeprowadziła rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii
specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wRąbieniu.
Przedmiot zamówienia obejmował dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii
specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wRąbieniu.
W związku z prowadzonym rozeznaniem zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców z
zapytaniem ofertowym:
1. Bomako - ul. Starorudzka 12, Łódź
2. P.H.U. Multiczystość , ul. Brukowa 10, Łódź
3. Firma Światły, ul. Brukowa 6/8,91-341 Łódź
4. Delkor, ul. Szczecińska 61/67, Łódź
2. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. P.H.U. Multiczystość , ul. Brukowa 10, Łódź
2. Delkor, ul. Szczecińska 61/67, Łódź.
3. W wyniku oceny ofert podpisano umowę na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii
specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z firmą Delkor, ul. Szczecińska 61/67,
91-222 Łódź.

********************************************************************************
Rąbień, 10.12.2014

Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
skr. pocztowa 38
tel. 42 712 19 96

dot. zamówienia publicznego nr sprawy 3/ZP/U/2014


ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, że w zamówieniu publicznym 3/ZP/U/2014, którego przedmiotem było świadczenie usług cateringowych
w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 130 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59 z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych ofertę złożyła firma Gastro Serwis Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267 uzyskując maksymalną liczbę punktów – 100.
Wartość całkowita oferty wynosi 1720.328,22 zł. Wybrany Wykonawca spełnił warunki określone w SIWZ.


Prezes Zarządu Fundacji F.O.S.A.
Wojciech Łukaszewicz

Rąbień 26.11.2014r

Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
skr. pocztowa 38
tel. 42 712 19 96

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423.ze zm.) przeprowadziła rozpoznanie cenowe na świadczenie usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
Umowę podpisano z firmą A’TU SERVICE z siedzibą przy ul Uroczej 1, 95-020 Andrespol, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Prezes Zarządu Fundacji F.O.S.A.
Wojciech Łukaszewicz

*********************************************************************************

Rąbień, 30.06.2014

Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
skr. pocztowa 38
tel. 42 712 19 96

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423.ze zm.) przeprowadziła rozpoznanie cenowe na świadczenie usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
Umowę podpisano z firmą A’TU SERVICE z siedzibą przy ul Uroczej 1, 95-020 Andrespol, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Prezes Zarządu Fundacji F.O.S.A.
Wojciech Łukaszewicz


*********************************************************************************


Rąbień 13-03-2014

Adres korespondencyjny: Rąbień 13-03-2014
Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
skr. pocztowa 38
tel. 42 712 19 96; 42 712 19 80
fax 42 712 12 08


WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
,,ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU” ZNAK SPRAWY 2/ZP/U/2014

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy
i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 1.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Wszystkie złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1, pkt. 2. Treść złożonych ofert nie odpowiada SIWZ.
Oferta nr 1 – Maxi Food, ul. Przyszkole 42, 93-522 Łódź - – przedstawione jadłospisy nie spełniają wymogów SIWZ w zakresie: gramatura posiłków niezgodna z wymaganiami Zamawiającego; Wykonawca przedstawił jadłospisy na porę jesienną i zimową, podczas gdy Wykonawca wymagał na porę letnią i jesienną; w niedzielę podaje do śniadania napoje niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Oferta nr 2 – Gastro Serwis Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź – oferta niezgodna z SIWZ w zakresie przedstawionych jadłospisów.
Oferta nr 3 – Grek RTC S.A. ul. Piątkowska 83 R, 95-100 Zgierz - – przedstawione jadłospisy nie spełniają wymogów SIWZ w zakresie: w Wielką Sobotę zaplanowano wątrobę wieprzową, Zamawiający nie uwzględnił podawania podrobów; w niedzielę propozycja podania kawy zbożowej, podczas wymaganej kawy z mlekiem lub kakao; zbyt duża częstotliwość podawania tej samej surówki do obiadu (warzywa na parze), Zamawiający wymaga nie częściej niż raz na tydzień.


Prezes Zarządu
Wojciech Łukaszewicz
Rąbień 18-02-2014

Adres korespondencyjny:
Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
skr. pocztowa 38
tel. 42 712 19 96; 42 712 19 80
fax 42 712 12 08


Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
,,ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU” ZNAK SPRAWY 1/ZP/U/2014

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy
i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 1.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Wszystkie złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1, pkt. 2. Treść złożonych ofert nie odpowiada SIWZ.
Oferta nr 1 – Catermed S.A., Ks. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków – przedstawione jadłospisy nie spełniają wymogów SIWZ w zakresie: brak podziału składników gotowego produktu, gramatury niezgodne z SIWZ, brak jadłospisów na okres świąteczny; Boże Narodzenie, Wielkanoc.
Oferta nr 2 – Maxi Food, ul. Przyszkole 42, 93-522 Łódź - – przedstawione jadłospisy nie spełniają wymogów SIWZ w zakresie: brak owoców, brak ciasta, gramatury posiłków niezgodne z wymaganiami Zamawiającego. Ponadto oferta nr 2 zawiera błędy w obliczaniu ceny (art. 89 ust.1 pkt.6).
Oferta nr 3 – Gastro Serwis Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź – oferta niezgodna z SIWZ w zakresie przedstawionych jadłospisów,
Oferta nr 4 – Grek RTC S.A. ul. Piątkowska 83 R, 95-100 Zgierz - – przedstawione jadłospisy nie spełniają wymogów SIWZ w zakresie: brak ciasta, przekroczona ilość posiłków w formie rozdrobnionej / mielonej.

Prezes Zarządu
Wojciech Łukaszewicz
Rąbień 31-01-2014


Adres korespondencyjny: 
Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
skr. pocztowa 38
tel. 42 712 19 96; 42 712 19 80
fax 42 712 12 08

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przeprowadziła rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu..
Przedmiot zamówienia obejmował dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
W związku z prowadzonym rozeznaniem zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1. Bomako – ul. Starorudzka 12, Łódź
2. P.H.U. Multiczystość , ul. Brukowa 10, Łódź
3. Satura Med., ul. Traktorowa 140, Łódź
4. Delkor, ul. Szczecińska 61/67, Łódź

2. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. P.H.U. Multiczystość , ul. Brukowa 10, Łódź
2. Delkor, ul. Szczecińska, Łódź .

3. W wyniku oceny ofert podpisano umowę na dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z firmą Delkor, ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź.
Rąbień, 24.01.2014

ZAWIADOMIENIE WYNIKACH ROZPOZNANIA CENOWEGO

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przeprowadzono rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
Kod CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
33680000-0 WYROBY FARMACEUTYCZNE
33690000-3 – RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE
W związku z prowadzonym rozpoznaniem zwrócono się do następujących wykonawców:
1.Apteka ARKA, ul. Chóralna 16, 93-328 Łódź,
2. Apteka GALEN, ul. Traktorowa 61, 91-111 Łódź,
3. Apteka CALENDULA, UL. Wólczańska 37, 90-607 Łódź,
4. Apteka FARMAX – Kopcińskiego 36a, 90-154 Łódź
Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia :

1. Apteka CALENDULA, ul. Wólczańska 37, 90-607 Łódź
2. Apteka FARMAX – Kopcińskiego 36a, 90-154 Łódź.
W wyniku oceny ofert udzielono zamówienia:
Apteka CALENDULA, ul. Wólczańska 37, 90-607 Łódź .


Prezes Zarządu Fundacji F.O.S.A.
Wojciech Łukaszewicz


ZAWIADOMIENIE WYNIKACH ROZPOZNANIA CENOWEGO

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przeprowadzono rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę szczepionki przeciw
WZW – EUVAX B dla dorosłych – fiolka 1 ml
Kod CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
W związku z prowadzonym rozpoznaniem zwrócono się do następujących wykonawców:
1.Apteka ARKA, ul. Chóralna 16, 93-328 Łódź,
2. Apteka GALEN, ul. Traktorowa 61, 91-111 Łódź,
3. Apteka CALENDULA, UL. Wólczańska 37, 90-607 Łódź,
4. Apteka FARMAX – Kopcińskiego 36a, 90-154 Łódź
Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia :
1. Apteka CALENDULA, ul. Wólczańska 37, 90-607 Łódź
W wyniku oceny ofert udzielono zamówienia:
Apteka CALENDULA, ul. Wólczańska 37, 90-607 Łódź .


Prezes Zarządu Fundacji F.O.S.A.
Wojciech Łukaszewicz
Rąbień, 10.06.2013

dot. zamówienia publicznego nr sprawy 2/ZP/U/2013

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, że w zamówieniu publicznym ZP/2/2013, którego przedmiotem było świadczenie usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
A’TU SERVICE z siedzibą przy ul Uroczej 1, 95-020 Andrespol uzyskując maksymalną liczbę punktów – 100.
Wartość całkowita oferty wynosi 91.095,69 zł. Wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę oraz spełnił pozostałe warunki określone w SIWZ.
Oferta nr 1 – A’TU SERVICE z siedzibą przy ul Uroczej 1, 95-020 Andrespol.
Cena oferty brutto za 1 kg – 2,32zł., całkowita wartość oferty – 91.095,69 zł.
Oferta nr 2 – Konsorcjum Firm: DGP Laundry Partner Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o – Członek Konsorcjum, ul Najśw. Marii Panny 5 e, 59-220 Legnica.
Cena oferty brutto za 1 kg. – 2,55 zł., całkowita wartość oferty – 99.771,47 zł.


Pełnomocnik Zarządu Fundacji F.O.S.A.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu
Wojciech Łukaszewicz

Rąbień, 19.03.2013

dot. zamówienia publicznego nr sprawy 1/ZP/U/2013

                Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, że w zamówieniu publicznym ZP/1/2013, którego przedmiotem było świadczenie usług cateringowych
w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 130 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59 z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gastro Serwis Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267 (oferta nr 4) uzyskując maksymalną liczbę punktów – 100.Wartość całkowita oferty wynosi 536.545,62 zł. Wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę oraz spełnił pozostałe warunki określone w SIWZ.
Oferta nr 1 – CATERMED S.A. 31-201 Kraków, ul. Siemaszki 15a – 90 punktów – wartość całkowita oferty 592.403,76 zł
Oferta nr 2 – Maxi-Food 93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42 – 87 punktów – wartość całkowita oferty 614.952,00 zł
Oferta nr 3 – Serenissima Polska Sp. z o.o. 90-924 Łódź, al. Politechniki 3a – 94 punkty – wartość całkowita oferty 566.268,30 zł

Pełnomocnik Zarządu Fundacji F.O.S.A.   
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu
Wojciech Łukaszewicz               

Rabien 01.02.2013

df

Rąbień dn. 25.01.2013r


OGŁOSZENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. 2010 nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) Prawo zamówień publicznych, informuje, iż na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cenowego na zakup i dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, została wybrana oferta Apteki „Calendula”, Furtak i S-ka Sp. J. ul. Wólczańska 37, 90-607 Łódź.
Cena brutto w/w Apteki – 12.568,25 zł.
Apteka „Calendula” przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, udzieliła także najkorzystniejszych rabatów.
Rąbień dn. 01.02.2013r

Rąbień 12-06-2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


znak sprawy: 1/U/ZP/2012

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w trybie zapytania o cenę.
Dom Pomocy Społecznej działając na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP ( Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę A' TU SERVICE, ul. Urocza 1., 95-020 Andrespol.
Na złożone zaproszenia wpłynęło 5 ofert:
oferta nr 1 – DOMEX, ul. Tetmajera 2/1, 93-154 Łódź
cena oferty brutto za 1 kg – 3,08 zł, całość zamówienia – 117.775,57 zł
oferta nr 2 – VECTOR, ul. Długa 3, 62-080 Luboń
cena oferty brutto za 1 kg – 3,57, całość zamówienia – 136.619.67 zł
oferta nr 3 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. - ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń,
cena oferty brutto za 1 kg – 4,06 zł, całość zamówienia – 155.463.76 zł
oferta nr 4 – A' TU SERVICE, ul. Urocza 1, 95-020 Andrespol
cena oferty brutto za 1 kg – 2,46, całość zamówienia – 94.220,46 zł
oferta nr 5 – NATARE, ul. Dąbrowskiego 19 a, 95-100 Zgierz – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP .

Pozostałe oferty spełniają wszelkie wymogi w zakresie danego zamówienia. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 Ustawy PZP.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu
Wojciech Łukaszewicz

Rąbień dn. 25.01.2012

Informacja

W wyniku przeprowadzonego rozponania cenowego na dostawę leków dla DPS w Rąbieniu wpłyneły 3 oferty.

Wybrano ofertę z najniższa ceną "Apteka Calendula S.J. Furtak i Spółka Wólczańska 37, 90-607 Łódź"
z którą w dniu 25.01.2012 podpisano umowę.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu
Wojciech Łukaszewicz

Rąbień, dn. 8.12.2011r.

OGŁOSZENIE
Znak sprawy: 5/U/ZP/2011

Dotyczy: unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: ,,Usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².

Dom Pomocy Społecznej działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż z uwagi na niezaistnienie przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 cyt. ustaw- wady postępowania, która ma charakter nieusuwalny i jednocześnie powodujący, iż umowa zawarta w wyniku postępowania będzie wskutek tego podlegała unieważnieniu, dokonane w dniu 30 listopada 2011 roku unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest bezskuteczne.
Z tych przyczyn pozostaje w mocy dokonany w dniu 22 listopada 2011 roku na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wybór do realizacji zamówienia najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Gastro Serwis Sp. z o. o, ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź.

                                                                     DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                      w Rąbieniu
                                                                                            Wojciech Łukaszewicz

Rąbień, dn. 30.11.2011r.

Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu reprezentowany przez Dyrektora DPS

UNIEWAŻNIA

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości 594.066,24 zł. p.n. ,,Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 130 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44.84 m 2” . Znak sprawy 5/U/ZP/2011. na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

UZASADNIENIE

W postępowaniu ujawniła się wada postępowania, która ma charakter nieusuwalny i jednocześnie powodujący, iż umowa zawarta w wyniku postępowania będzie wskutek tego podlegała unieważnieniu. Z tych przyczyn, wobec wystąpienia przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zamawiający ma obowiązek ustawowy unieważnienia postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia.


                                                                              Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                         Wojciech Łukaszewicz

Rąbień, dn. 22.11.2011r.

OGŁOSZENIE

Znak sprawy: 5/U/ZP/2011

Dotyczy: wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: ,,Usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².


Dom Pomocy Społecznej działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Gastro Serwis Sp. z o. o, ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź.

Wybrana oferta nr 4 uzyskała następujące punkty w określonych kryteriach:
Cena – 80 pkt.,
CW – 15 pkt.,
CD – 5 pkt.,
Łącznie 100 pkt.

- Oferta nr 1 - Maxi-Food, Usługi Gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkole 42 , 93-522 Łódź .
Cena – 71,19 pkt.,
CW – 15,0 pkt.,
CD – 2,85 pkt..
Łącznie: 89,04 pkt.

- Oferta nr 2 – Wlazło Jadwiga, Branża Spożywcza, ul. Narutowicza 35 m. 16, 90-125 Łódź
Cena: 75,20 pkt.,
CW – 12,90 pkt.,
CD – 3,15 pkt.
Łącznie: 91,25 pkt..

- Oferta nr 3 – Catermed Sp z o. o, ul. ks. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków.
Cena: 69,6 pkt.,
CW – 9,9 pkt.,
CD – 2,85 pkt..
Łącznie: 82,35 pkt.

Na przedmiot zamówienia: ,,Usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m², wpłynęły 4 oferty.
Dwie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89. ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Odrzucono ofertę firmy:
Oferta nr 1 - Maxi-Food, Usługi Gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkole 42 93-522 Łódź .
- Oferta nr 2 – Wlazło Jadwiga, Branża Spożywcza, ul. Narutowicza 35 m. 16, 90-125 Łódź
Wybrana oferta nr 4 spełnia wszystkie wymagania SIWZ i uzyskała najwyższą punktację w ocenianych kryteriach.


                                                                      DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                  w Rąbieniu
                                                                                       Wojciech Łukaszewicz

Rąbień dn.18.11.2011

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU UNIEWAŻNIENIA WYNIKÓW PRZETARGU
z dnia 16-11-2011 r.


,,Na usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². Znak sprawy 5/U/ZP/2011”, ze względu na błąd.
Złożone oferty podlegać będą powtórnej ocenie

                                                                          Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                    Wojciech Łukaszewicz

Rąbień dn.16.11.2011r.

OGŁOSZENIE


Dotyczy wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: ,,Usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². Znak sprawy 5/U/ZP/2011.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uprzejmie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1Pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie z powodu, iż wszystkie z czterech złożonych ofert podlegają odrzuceniu.


                                                                                    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                               Wojciech Łukaszewicz

Rąbień dn.19.08.2011r.
        

Znak Sprawy:4/U/ZP/2011

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
 

Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu działajac na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Z 2010r. Nr 113,poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę DGP Dozordub Grupa Polska Sp. z o.o. , ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica.
Wpłynęły trzy oferty:
1. Oferta Nr 1. DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. , ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica .
Cena oferty brutto za 1kg.- 2,67 zł. Całość zamówienia - 86.785,79zł.
Ofercie przyznano 10 pkt.
2. Oferta Nr 2. PPHU A'TU SERVICE,ul. Urocza 1, 95-020 Andrespol
Cena oferty brutto  za 1kg – 2,77 zł. Całość zamówienia -  89.985,26 zł.
Ofercie przyznano 9,6 pkt.
3. Oferta Nr 3. Zakład Usługowo-Handlowy „DOMEX” s.c. Gabriela i Kazimierz Arendt, ul. Tetmajera 2/12, 93-154 Łódź.
Cena oferty brutto za 1kg.- 3,075zł.Całość zamówienia -119.980,35zł.
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - § 14 SIWZ.

Pozostałe dwie oferty spełniają wszelkie wymogi w zakresie danego zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91, ust.1 Pzp.

                                                                                                     p.o.Dyrektor
                                                                                                      Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Rąbieniu
                                                                                                      Wojciech Łukaszewicz

Rąbień, 6.06.2011

Zamówienie z wolnej ręki.

Zgodnie z art. 66 pkt. 1, art. 67 pkt. 1 ust. 3 Ustawy: Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 Stycznia 2004 informuję, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania została zawarta umowa na "usługę pralniczą na Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" z Zakładem Usługowo-Handlowym "Domex" s.c G.K. Arendt 93-154 Łódż ul.Tetmajera 2/12 na okres 06.06.2011-31.08.2011r.

p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Rąbieniu
Dobrosława Cybulska


Rąbień, 8.04.2011

Ogłoszenie o wyniku postępowania w drodze przetargu nieograniczonego na „ Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 130 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84m².”
Numer ogłoszenia 49456- 2011 zamieszczonego dnia 21.03.2011r.


Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy: „MAXI - FOOD” Usługi Gastronomiczne Jarosław Wiśnik, 93-552 Łódź, ul. Przyszkolne 42.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu informuje, że w ramach w/w postępowania przetargowego w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
Oferta spełnia warunki SIWZ.
Niniejszym zapraszamy Wykonawcę do naszej siedziby w terminie nie krótszym niż po upływie siedmiu dni od powzięcia wiadomości o treści niniejszego zawiadomienia – w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia, wg wzoru zawartego w SIWZ.
Kontakt w sprawie podpisania umowy tel.42/ 712-19-96; 42/ 712-19-80.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Rąbieniu
Dariusz Miśkiewicz


Rąbień, 18.01.2011

Protokół w sprawie ofert dotyczących dostawy leków dla podopiecznych
DPS w Rąbieniu z dnia 18.01.2011r.

W związku z zapytaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
Art.4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę"Dostawę
leków dla podopiecznych DPSw Rąbieniu"wysłano 5 zaproszeń.
Swój udział zgłosiły 3 apteki:
1.)Apteka "Calendula"Furtak i S-ka.J 90-607 Łódż ul.Wólczańska 37
2.)Apteka"Kwiaty Polskie" 91-303 Łódż ul.Zgierska 54 Adres
korespondencyjny:90-154 Łódz
ul.Kopcińskiego 36a
3.)Apteka "Centrum"99-200 Poddębice Pl.Kościuszki 32Przetarg nie obowiązuje zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych, ze względu na koszt wykonania usługi nie przekraczający
14.000Euro,zgodnie z art.4 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych.
Po rozpatrzeniu złożonych ofert Apteka Calendula wykazała najniższe
koszty usługi w porównaniu z innymi ofertami.
W związku z powyższym proponuje dokonać wyboru na wykonanie
usługi"Dostawy leków dla podopiecznych DPS w Rąbieniu " z Apteką
Calendula" Furtak i S-ka.J.
90-607 Łódz ul.Wólczańska 37 i podpisać umowę w trybie art.4.ust.8
Prawa Zamówień Publicznych.
Opublikował: POLPROM_pl POLPROM_pl
Publikacja dnia: 15.01.2015
Podpisał: Polprom_pl Administrator
Dokument z dnia: 18.02.2011
Dokument oglądany razy: 5 326